Alle netbeheerders op een rij GAS

Er bestaat nog steeds heel wat onduidelijkheid over wat nu precies een netbeheerder is en wat nu wordt omschreven als een energieleverancier. Dit is misschien wel begrijpelijk, maar eigenlijk is het verschil helemaal niet moeilijk uit te leggen. De functie van de netbeheerder bestaat er namelijk in om het net aan te leggen en te onderhouden terwijl de energieleverancier uitsluitend de levering van gas voor zijn rekening neemt. Voor veel mensen is het bovendien ook helemaal niet duidelijk wie nu precies de netbeheerder in hun gebied is. Omwille van deze reden hebben wij alle netbeheerders voor gas in Nederland op deze pagina even uitgebreid voor jou op een rijtje gezet.

De landelijke netbeheerder voor gas

In eerste instantie is het belangrijk om kennis te maken met ‘Gas Unie Transport Services’. Het betreft hier de beheerder van gas voor het landelijk hoofdtransportnet. Dit betekent dat ze niet alleen in staat voor het beheer, maar tevens ook voor de ontwikkeling van het gastransportnet. Daarnaast behoren ook transportdiensten tot hun dienstenpakket.

Netbeheerder voor gas Coteq Netbeheer

De eerste netbeheerder voor gas die actief is op het Nederlandse grondgebied is Coteq Netbeheer. Zij is verantwoordelijk voor het aanleggen evenals het onderhouden van de infrastructuur voor gas in Oost-Nederland. Ook het beheer van de infrastructuur voor elektriciteit in deze regio behoort toe aan Coteq Netbeheer.

Netbeheerder voor gas Enduris

De netbeheerder voor gas in Zeeland is Enduris. Deze netbeheerder heeft duidelijk gesteld dat ze een veilig en betrouwbaar gas netwerk in Zeeland als haar absolute prioriteit heeft. Enduris beschikt uiteraard niet uitsluitend over een verantwoordelijkheid voor wat het aanleggen van het gas netwerk betreft, maar ook op vlak van onderhoud en ontwikkeling. Niet alleen het gas netwerk, maar ook de elektriciteit infrastructuur in Zeeland valt onder de bevoegdheid van Enduris.

Netbeheerder voor gas Enexis

Eén van de belangrijkste en tevens ook grootste netbeheerders voor gas is Enexis. In tegenstelling tot verschillende andere netbeheerders beheert zij namelijk niet het gas netwerk in één, maar wel in meerdere provincies. Het gaat hierbij om de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant evenals Limburg. Niet alleen de lokale netwerken voor gas in deze streken, maar ook de infrastructuur op vlak van elektriciteit is de verantwoordelijkheid van Enexis.

Netbeheerder voor gas Liander

De netbeheerder voor gas Liander staat in voor het aanleggen evenals voor het onderhouden van de gas netwerken in verschillende delen van Nederland. Ze neemt de volledige provincies Gelderland evenals Noord-Holland voor haar rekening en tevens ook delen van de provincies Flevoland, Friesland evenals Zuid-Holland. Dit zorgt er voor dat deze netbeheerder voor gas een grote verantwoordelijkheid heeft die ze door de jaren heen eigenlijk steeds op fantastische wijze heeft weten in te lossen.

Netbeheerder voor gas RENDO Netwerken

RENDO Netwerken is een relatief kleine netbeheerder voor gas die dan ook geen volledige provincies voor haar rekening neemt. Ze doet dienst als verantwoordelijke partner voor het aanleggen en onderhouden van het gas netwerk in de gemeentelijke regio’s Steenwijkerland, Westerveld, Meppel en Staphorst. Ook de regio’s van De Wolden, Hoogeveen, Hardenberg en Coevorden vallen onder de bevoegdheid van de netbeheerder voor gas RENDO Netwerken.

Netbeheerder voor gas Stedin

De netbeheerder voor gas Stedin doet bij veel mensen misschien nog niet meteen een belletje rinkelen. Dat komt omdat het bedrijf vroeger door het leven ging als ‘Eneco NetBeheer’. Het bedrijf onderging echter een naamsverandering op 1 juli 2008. Stedin Netbeheer B.V. is als netbeheerder voor gas actief in verschillende provincies in Nederland. Het gaat hierbij niet uitsluitend om Friesland en Noord-Holland, maar ook om Utrecht, Limburg en Zuid-Holland.

Netbeheerder voor gas Westland Infra

De laatste netbeheerder voor gas uit dit lijstje luistert naar de naam Westland Infra. Het betreft hier de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het aanleggen evenals het onderhouden van het gas netwerk in de regio Westland.

Overstappen van netbeheerder voor gas? Niet mogelijk!

Daar waar het uiteraard zonder al teveel problemen steeds mogelijk is om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier geldt dit niet voor de netbeheerder voor gas. Zoals het bovenstaande lijstje duidelijk heeft gemaakt is het namelijk zo dat er altijd slechts één netbeheerder verantwoordelijk is voor het aanleggen en onderhouden van het gas netwerk per regio. Dit betekent dat je altijd op deze ene partij bent aangewezen. De enige situatie waarin je te maken zal krijgen met een nieuwe netbeheerder is dan ook de situatie waarin je er voor kiest om te verhuizen naar een andere regio of provincie binnen Nederland.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …