Borg bij betalingsachterstand

Voor veel mensen is het lang niet altijd even eenvoudig om te voldoen aan hun vaste, financiële verplichtingen. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat er op een bepaald ogenblik een betalingsachterstand ontstaat. Deze achterstand kan je gedurende een bepaalde periode blijven achtervolgen. Wanneer je er voor kiest om de overstap te maken naar een andere leverancier kan er dan ook een waarborg worden gevraagd. Deze waarborg kan in hoogte variëren, maar kan tot wel 1.000 euro bedragen. Wil je er zeker van zijn dat je niet bij je nieuwe energieleverancier meteen tegen vervelende verrassingen aanloopt. Raadpleeg dan zeker en vast de informatie over het aangerekend krijgen van een eventuele borg bij betalingsachterstand op deze pagina!

Wanneer borg als (potentiële) wanbetaler betalen?

Het merendeel van de energieleveranciers hebben een contract afgesloten met een onderzoeksbureau welke als doel heeft om te achterhalen welke (potentiële) klant nu precies een wanbetaler kan zijn en welke niet. Vanaf het ogenblik dat je de stempel van wanbetaler krijgt zal je een bepaalde borg moeten betalen aan de energieleverancier. Let op, dit betekent niet dat de borg die verschuldigd kan zijn is vastgesteld, in tegendeel. Wanneer we de verschillende borgen van naderbij bekijken die door de energieleveranciers kunnen worden aangerekend kan er alleen maar worden vastgesteld dat deze op vlak van hoogte aanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Hou hier dan ook zeker en vast altijd rekening mee wanneer je er aan denkt om over te stappen naar een bepaalde, nieuwe energieleverancier.

Per 1 april 2017 zijn de regels met betrekking tot het vragen van een borg vanuit een energieleverancier voor haar klanten aangescherpt. Vroeger was het in principe zelfs bij het kleinste vermoeden mogelijk om een borg te vragen die zomaar tot wel 1.000 euro kon bedragen. Dit stuitte echter op felle kritiek vanuit verschillende consumentenorganisaties. Deze kritiek was ook niet meer dan logisch te noemen. Hoe kan je het namelijk rechtvaardigen om een borg te eisen tot wel 1.000 euro van mensen die reeds over een bepaalde betalingsachterstand beschikken? Tegenwoordig worden er veel lagere borgen gevraagd (gemiddeld zo’n 300 à 400 euro) waardoor deze heel wat betaalbaarder zijn. Daarnaast mogen ze ook enkel en alleen worden gevraagd indien er reeds in het verleden sprake is geweest van een aanzienlijke betalingsachterstand en / of op het ogenblik dat de afnemer op dat eigenste ogenblik een significant risico vormt op wanbetaling.

Waarborgsom bij overstappen naar nieuwe energieleverancier

De waarborgsom die in rekening kan worden gebracht door energieleveranciers kan in meerdere situaties worden toegepast, namelijk:

  • Door de huidige energieleverancier wanneer er op een bepaald ogenblik een niet onaanzienlijke betalingsachterstand ontstaat.
  • Door de nieuwe energieleverancier op het ogenblik dat er een overstap plaatsvindt en er zich in het verleden financiële problemen hebben voorgedaan.

In dit laatste geval is het voor jou als nieuwe klant uiteraard altijd mogelijk om een vergelijking uit te voeren tussen de waarborgen die gevraagd kunnen worden vanuit de verschillende energieleveranciers. Op deze manier kan je uiteindelijk kiezen voor die partij die de laagste waarborg vraagt. Let wel op, de kans is bestaande dat dit absoluut niet de goedkoopste partij is. Hou hier dan ook zeker rekening mee bij je vergelijking.

Borg bij spoedaanvraag

Een andere situatie waarin er door de energieleverancier bijzonder vaak een borg wordt aangerekend is wanneer er sprake is van een spoedaanvraag. Dit heeft alles te maken met het feit dat er bij een spoedaanmelding veelal sprake is van een dreigende afsluiting door de oude energieleverancier. Het is logisch om te concluderen dat deze doorgaans altijd het gevolg is van een bepaalde (aanzienlijke) wanbetaling. Hou er rekening mee dat een energieleverancier er ook altijd voor kan kiezen om spoedaanvragen niet te behandelen en gewoon te weigeren. Ook op dit vlak is het dan ook steeds van belang om een grondige vergelijking te doorlopen wanneer je niet voor vervelende verrassingen wil komen te staan. Ben je reeds afgesloten bij je oude energiebedrijf? Dan is het uiteraard ook in het belang van je eigen comfort om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een nieuwe energieleverancier.

Borg bij betalingsachterstand voorkomen

Het mag duidelijk zijn dat het aangerekend krijgen van een bepaalde borg bij betalingsachterstand niet alleen vervelend is voor de energieleverancier, maar ook voor jou als klant. Dit heeft uiteraard voor een groot deel te maken met het feit dat jij wordt geconfronteerd met extra kosten die vaak ook nog eens per direct dienen te worden betaald. Om er voor te zorgen dat je niet te maken krijgt met een dergelijke borg is het altijd van belang om de facturen tijdig te betalen. Een kleine betalingsachterstand kan eens voorkomen en zal niet meteen leiden tot het aangerekend krijgen van een borg, maar ettelijke maanden de factuur niet betalen kan uiteraard wel vervelende gevolgen hebben. Wil je er zeker van zijn dat de betalingen voor je energiecontract altijd op correcte wijze gebeuren? In dat geval is het zeker de moeite waard om een automatische betalingsopdracht te overwegen.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …