Categorie: Blog

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen we alleen een verwachting maken van de energieprijzen in de nabije toekomst. Wat kan er nou precies verwacht worden van de energieprijzen? Lees hieronder verder om meer te weten.

Factoren die van invloed zijn op de prijsverwachting

Er zijn enkele factoren die invloed hebben op de prijsverwachting, namelijk:

  • Stijging in de vraag naar stroom: Als de vraag naar stroom omhoog gaat door de groei van de economie en het verduurzamen van het land, stijgt ook de prijs van stroom.
  • Gasprijs: Als de gasprijs een wijziging ziet op internationaal gebied, merken de consumenten van de leveranciers die gas afnemen dat aan de energieprijs. De verhoging van de gasprijs wordt namelijk doorberekend aan de consument.
  • Stijgende opslagkosten: Momenteel gebruikt vrijwel iedereen een combinatie van grijze en groene stroom. Hoe groter het aanbod van groene stroom, des te lager de prijs. Maar door de hoge opslagkosten van duurzame energie en de benodigde voorzieningen zal de prijs alleen maar toenemen.
  • CO2 prijs: De minimale CO2 prijs ziet een stijging voor stroomproducenten. Deze stijging wordt in de prijs verwerkt waardoor de energieprijs uiteindelijk omhoog zal gaan.
  • Sluiting van de kolencentrales: Het is de bedoeling dat Nederland zo duurzaam mogelijk wordt, waardoor binnenkort de kolencentrales allemaal zullen sluiten. Door het sluiten van deze centrales stijgt de vraag naar gas. Zodra het aanbod van gas een verandering ziet, merken we dat direct in de prijzen.

Energieprijzen in het verleden

De energieprijs is tussen het jaar 2000 en 2017 flink gestegen. Deze stijging is grotendeels te danken aan de liberalisering van de energiemarkt in 2004. Vóór 2004 was het niet mogelijk voor consumenten om hun eigen energieleverancier uit te kiezen. Dit stimuleert gezonde concurrentie op de vrije markt. Tussen 2011 en 2014 zijn de prijzen gelijk gebleven, maar vanaf 2015 is een flinke daling te zien in de energieprijzen. Deze daling loopt door tot 2016 en stijgt weer geleidelijk vanaf begin 2017. Deze daling is het gevolg van de lage olie-, gas- en kolenprijzen op de internationale markt en door de toenemende vraag en aanbod op gebied van duurzame alternatieven. Vanaf juli 2016 stijgt de energieprijs steeds meer. Ook in 2017 zien de prijzen een stijging door de verhoging van de milieubelastingen op stroom. Eind 2018 dalen de energieprijzen opnieuw, maar toch blijft de gemiddelde energierekening hoger dan de voorafgaande jaren. Dit komt door de oplopende prijzen in de groothandel en de aanpassingen die de overheid heeft gebracht in het belastingstelsel. In juli 2019 daalden de variabele energieprijzen maar helaas is deze daling minder groot. Dit vanwege de jaarlijks toenemende stijging in de vaste leveringskosten. Hierdoor hoefden consumenten vanaf juli 2019 steeds minder gaan betalen aan energie. Ongeacht de daling in de energieprijzen bleven de huishoudens een hogere energierekening ontvangen vanwege de aanpassingen in het belastingstelsel.

Verwachting energieprijzen 2020

Nederland heeft zich voorgenomen om steeds meer klimaatneutraal te worden, waardoor we kunnen verwachten dat de energieprijzen op lange termijn omhoog zullen gaan. Dit geldt voornamelijk voor de gasprijs, maar ook de prijs voor stroom zal een kleine verhoging zien. Dit zodat er budget wordt gemaakt voor investeringen in duurzame projecten. We maken een onderscheid tussen de gasprijs en de stroomprijs:

Verwachting gasprijs

Gas wordt vanaf 2020 steeds duurder. De overheid verhoogt de energiebelasting op gas om de consumenten op deze manier te stimuleren om over te gaan op duurzamere alternatieven. De gaskraan wordt in de nabije toekomst langzaam dichtgedraaid waardoor het gebruik van gas dus ontmoedigd wordt. Hierdoor wordt de gasprijs uiteindelijk ook verhoogd. De verwachting is dat deze jaarlijks telkens zal blijven stijgen.

Verwachting stroomprijs

Vanaf 2020 gaan huishoudens minder betalen voor stroom omdat de energiebelasting nogmaals wordt verlaagd in januari. Na 2020 zal de energiebelasting zelfs stapsgewijs verder worden verlaagd. De verwachting van de energieprijzen van 2020 is dan ook dat stroom goedkoper wordt voor consumenten.

Verwachting energieprijzen 2021 en nabije toekomst

We kunnen al verwachten dat de belasting voor gas gaat stijgen, dat zal de komende paar jaar blijven gebeuren. De gasprijzen zullen dus naar verwachting in 2021 en de nabije toekomst niet dalen. Maar wat kunnen we van de stroomprijzen verwachten? Ten eerste blijft de stroomprijs altijd afhankelijk van de energieleverancier zelf. De leverancier heeft tweemaal per jaar het recht om de prijzen voor gas en stroom aan te passen. Deze aanpassingen worden pas tegen die tijd bekend gemaakt. Wel weten we dat de belasting op stroom een daling zal zien in 2021. Ongeacht deze daling op stroombelasting, verwachten we vanwege de stijgende gasprijzen toch een verhoging in de energierekening. In de komende jaren wordt verwacht dat de energierekening stapsgewijs verder zal stijgen om zo consumenten te stimuleren meer gebruik te maken van duurzame alternatieven.

Prijsverwachtingen op langer termijn

Dankzij onderdelen in het klimaatakkoord kunnen we een prognose maken van de prijsverwachting op lange termijn. Omdat de overheid gasgebruik zoveel mogelijk wil ontmoedigen, stijgt de energiebelasting op gas met 75% tot 2030 en tegelijkertijd daalt de belasting op stroom. Dit is speciaal door de overheid gedaan zodat consumenten die overgaan op duurzame alternatieven zoals elektrische waterpompen of zonnepanelen minder gaan betalen voor hun stroomgebruik. Uiteindelijk zullen de jaarlijkse energiekosten tussen nu en 2030 langzamerhand toenemen. Volgens onderzoek stijgen de kosten gemiddeld met 13%. Ook verwachten we een lichte stijging in de energieprijs dankzij marktontwikkelingen die zich tot 2030 voortdoen.

Energie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Om de juiste keuze te maken tussen de verschillende energieleveranciers is het belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren met de energieprijzen in de nabije toekomst en op lange termijn. Zo weet je immers of je kiest voor een contract met vaste of variabele tarieven. Ben je benieuwd naar de toekomst prognose van de prijzen voor energie? Neem gerust contact op met ons en wij versturen je een offerte.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …