EAN code

Een EAN-code wordt tegenwoordig gebruikt in zeer veel verschillende situaties. In eerste instantie staat ze uiteraard bekend als een unieke cijfercombinatie die zorgt voor de identificatie van een bepaald product of artikel. EAN-codes worden echter niet uitsluitend in de winkel toegepast, maar worden tevens gebruikt om een leveringspunt voor nutsvoorzieningen zoals gas en elektriciteit te identificeren. In deze situatie bestaat de EAN-code steeds uit een cijfercombinatie van in totaal 18 verschillende cijfers. De EAN-code lijkt op het eerste zicht misschien een overbodig gegeven, maar dat is ze niet. Sterker nog, ze is van cruciaal belang in de communicatie die gebeurt tussen jouw energieleverancier en de netbeheerder.

De toepassing van de EAN-code in de praktijk

Wanneer er tegenwoordig voor wordt gekozen om een energiecontract af te sluiten gebeurt dit in tegenstelling tot vroeger niet meer op een adres, maar wel voor een bepaalde persoon. Dit heeft het mogelijk gemaakt om een bestaand contract zeer eenvoudig mee te nemen bij een verhuis. Vroeger was dat geen optie waardoor het bestaande energiecontract telkens moest worden opgezegd om plaats te maken voor een nieuw exemplaar. Ondanks het feit dat het energiecontract tegenwoordig dus is gebonden aan een persoon en niet meer aan een adres geldt dit niet voor de EAN-code. Er bestaat dan ook voor elk leveringspunt en voor elke energievorm een unieke achttien cijferige EAN-code.

Twee aparte EAN-codes voor gas en elektriciteit

Bovenstaande zorgt er onder meer voor dat je zomaar binnen dezelfde woning kan geconfronteerd worden met twee verschillende EAN-codes. Dit is uiteraard het geval wanneer je er voor hebt gekozen om niet alleen gas, maar ook elektriciteit af te sluiten. Dit gegeven doet vaak het vermoeden ontstaan dat een EAN-code hetzelfde is als een meternummer. Dat is echter niet het geval. Het verschil zit hem in het feit dat een EAN-code een leveringspunt identificeert terwijl het meternummer een unieke combinatie vormt voor de meter in kwestie.

Waar kan je, je EAN-codes terugvinden?

In principe zal je, je EAN-codes niet zo vaak nodig hebben. Ze vormen vooral een belangrijk gegeven voor de communicatie die gebeurt tussen jouw energieleverancier en de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het leveren van de energie. Heb je ze op een bepaald ogenblik toch nodig? In dat geval is het altijd mogelijk om jouw EAN-code of codes te achterhalen door je energiefactuur te raadplegen. Wanneer jouw energieleverancier over een online klantenomgeving beschikt zal je deze EAN-code ook hierin terug kunnen vinden.

Wat bij het vervangen van de meter?

Eveneens een vaak gehoorde vraag heeft betrekking tot de situatie waarin de bestaande energiemeter wordt vervangen. In dat geval zal je uiteraard geconfronteerd worden met een nieuw meternummer, maar dat geldt niet voor de EAN-codes. Deze zullen dan ook steeds hetzelfde blijven omdat het leveringspunt dezelfde blijft. Enkel en alleen wanneer er dus voor wordt gekozen om de volledige installatie van gas en elektriciteit te vervangen dien je er rekening mee te houden dat je EAN-code kan veranderen.

EAN-codes, interessant wanneer je verhuist

In het bijzonder op het ogenblik dat je gaat verhuizen komen de EAN-codes waarover je beschikt goed van pas. Veel mensen zien de EAN-code waarover ze beschikken als een soort van klantnummer, maar dat is niet juist. Zoals reeds eerder aangegeven is een EAN-code namelijk gekoppeld aan een leveringspunt. Dit betekent concreet dat je bij verhuis deze codes dus niet mee zal nemen. Je zal dan nieuwe EAN-codes meegedeeld krijgen.

 

Net omdat de EAN-codes niet meer kunnen worden verhuisd zal je altijd aan bijvoorbeeld de (vorige) eigenaar van je nieuwe woning moeten vragen wat de EAN-codes precies zijn. Op jouw beurt zal je de EAN-codes van jouw oude woning uiteraard eveneens kenbaar moeten maken aan de overnemer of de nieuwe huurder. Dat is een vereiste, want bij een verhuis of verkoop dienen de EAN-codes die van toepassing zijn altijd te worden meegedeeld aan de energieleverancier. Wees er bovendien zeker van dat je ze ergens goed bijhoudt, want ze kunnen altijd van pas komen.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …