Energie wiki

Energie is te vinden in een groot aantal bronnen. Deze wordt omgezet in elektriciteit wat we vervolgens gebruiken in ons huishouden. We kunnen energie halen uit de zon, de wind, de warmte van de aarde of het water. Er is ook kern- en chemische energie en het verbranden van fossiele brandstoffen wekt ook energie op. Om energie te ontvangen thuis sluiten we een contract af met een energieleverancier. Deze levert ons elektriciteit en gas waar we vervolgens voor betalen. Hier vind je informatie over de verschillende soorten energie, de prijzen van energie en vind je suggesties waarmee je zelf bewuster met je energieverbruik om kunt gaan.

 

De soorten energie

In Nederland kun je door voor een bepaalde energiemaatschappij te kiezen ook bepalen welk soort energie je wilt ontvangen. Vaak worden deze onderverdeeld in groene energie en grijze energie.

  • Groene energie: ook wel duurzame energie genoemd, is energie die is opgewekt uit bronnen die onuitputtelijk zijn. Denk hierbij aan zon, wind, biomassa en warmte. Daarnaast wordt er niet of nauwelijks CO2 uitgestoten en komen er geen andere schadelijke stoffen vrij bij het produceren van groene energie. Kies je voor deze energie dan kies je voor een veel milieuvriendelijkere manier van energie opwekken en produceren.
  • Grijze energie: grijze energie, daarentegen, is niet-duurzame energie die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals kolen en gas. Ook kernenergie valt hieronder. Hier komt schadelijk afval bij vrij of worden schadelijke stoffen uitgestoten bij de productie. De overheid wil dat we steeds minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en steeds meer de onuitputtelijke energiebronnen gaan gebruiken. Dit heeft natuurlijk als reden dat groene energie veel milieuvriendelijker is, maar de fossiele brandstoffen zullen ook een keer opraken. Hier moeten we ons op voorbereiden.

 

Kiezen voor groene energie

Besluit je ervoor te kiezen alleen groene energie te willen ontvangen, dan betekent dit niet dat je andere elektriciteit of gas ontvangt. Het geld dat je hierin steekt zal worden besteed aan de productie van groene energie. Hoe meer mensen deze overstap maken, hoe meer geld er beschikbaar komt om groene energie op te gaan wekken en hoe minder we gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen. Je kunt controleren of jouw leverancier ook echt groene energie levert door te kijken naar de groencertificaten waar precies op vermeld staat hoeveel groene energie een leverancier mag verkopen.

 

De prijzen van energie

De elektriciteit en het gas dat onze woningen binnenkomt gebruiken we naar behoefte. Dit wordt gemeten met een meter en de meterstanden worden eens in de zoveel tijd opgenomen. Elk half jaar veranderen de energieprijzen en de nieuwe prijzen worden elke 1 januari en elke 1 juli bekendgemaakt. De rekening die je ontvangt bestaat uit belastingen waarvan de hoogte elk half jaar door de overheid worden bepaald, de energieprijzen zelf die elk half jaar worden vastgesteld door de leverancier en de netbeheerkosten die elk half jaar worden bepaald door de netbeheerder. Hieruit wordt een prijs samengesteld. Deze kan stijgen of dalen, al naar gelang bijvoorbeeld de variatie in vraag en aanbod of de heffingen van de overheid.

 

Vaste tarieven en variabele tarieven

Bij het afsluiten van je contract met een energieleverancier heb je de keuze een contract af te sluiten met vaste tarieven of met variabele tarieven.

  • Vast tarief: kies je voor vaste tarieven, dan zal je elke maand exact hetzelfde bedrag betalen totdat de vooraf afgesproken periode is verlopen. Dit is handig, want dan weet je elke maand precies waar je aan toe bent. Aan de andere kant kun je dan geen gebruik maken van een lager tarief als de bij de halfjaarlijkse bekendmaking van de nieuwe prijzen blijkt dat deze zullen dalen. Over het algemeen zijn contracten met vaste tarieven duurder.
  • Variabele tarieven: bij een contract met variabele tarieven veranderen deze elk half jaar, in overeenkomst met de nieuwe energieprijzen die dan bekend worden gemaakt. Het voordeel is dat je minder zal betalen als deze tarieven dat half jaar zijn gedaald. Andersom kan het ook betekenen dat je meer zal moeten betalen het volgende half jaar. Over het algemeen zijn contracten met vaste tarieven goedkoper dan contracten met variabele tarieven.

 

Energiebewuster leven

De overheid heeft plannen bekendgemaakt om de belasting op energie stapsgewijs te verhogen. Dit is een plan van meerdere jaren, dus het lijkt erop dat de energieprijzen elk half jaar zullen stijgen. Je kunt geld besparen op je energierekening door te veranderen van energieleverancier, maar het is veel belangrijker dat je kritisch kijkt naar je eigen energieverbruik en wat je hieraan kunt verbeteren. Probeer dus zo min mogelijk energie te gebruiken door je verwarming lager te zetten en hier bewuster mee om te gaan, door te zorgen dat je woning goed is geïsoleerd zodat je geen warmte meer verliest en door bepaalde apparaten te vervangen voor zuinigere exemplaren. Je kunt ook zelf energieproducent worden en zonnepanelen op je dak laten zetten.

 

Vergelijk offertes

Bij ons kun je offertes van verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken. Als je je gegevens correct invult zal je snel een overzicht krijgen van wat de energiemarkt jou te bieden heeft. Zo kun je bepalen of jouw huidige energieleverancier nog steeds de beste prijzen biedt of dat het misschien tijd is om over te stappen.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …