Energiechecklist bij overstappen en verhuizen

In verschillende situaties kan het idee ongetwijfeld bij jou gaan spelen om je bestaande energiecontract op te zeggen. Een klassiek voorbeeld op dit vlak is de situatie waarin je er aan denkt om te verhuizen naar een nieuw adres. Wanneer je gaat verhuizen zijn er echter meteen een groot aantal sterk uiteenlopende factoren waar je rekening mee dient te houden. Dit zorgt er voor dat de noodzakelijke handelingen op vlak van je energiecontract wel eens over het hoofd worden gezien. Om er voor te zorgen dat je op dit vlak niet voor vervelende verrassingen komt te staan hebben alvast even een handige en zeer interessante energiechecklist voor overstappen en verhuizen van energieleverancier opgesteld.

Stap 1: Overstappen of niet?

Veel mensen denken dat ze bij het verhuizen naar een nieuw adres ook meteen verplicht zijn om een nieuw energiecontract af te sluiten. Dat is in principe niet noodzakelijk. Het is in de praktijk dan ook perfect mogelijk om een bestaand energiecontract te verhuizen naar een nieuw adres. Er dient op dit vlak wel rekening mee te worden gehouden dat er verschillende aandachtspunten bestaan. Denk op dit vlak bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Wanneer er sprake is van een verhuis bij bijvoorbeeld een scheiding zal uitsluitend de persoon die het contract heeft afgesloten ze kunnen verhuizen. De andere partner zal dus altijd een nieuwe overeenkomst moeten afsluiten.
  • Het kan bij een verhuis altijd de moeite waard zijn om even een actuele vergelijking tussen de verschillende energiecontracten op de markt uit te voeren. Op deze manier zal je namelijk kunnen vaststellen welke partij je de interessantste voorwaarden kan aanbieden.
  • Bij het verhuizen van je bestaande energiecontract mag er in principe niet aan de voorwaarden worden geraakt tot het einde van de eventuele contractperiode is bereikt. Een lopend energiecontract met een vaste rente kan alleen bij een stilzwijgende verlenging worden omgezet naar een energiecontract met variabele rente en een looptijd van onbeperkte duur.
  • Hou bij het verhuizen van je energiecontract of bij het overstappen altijd rekening met de eventuele nieuwe (gezins)situatie. Het energieverbruik dat wordt gerealiseerd is namelijk niet alleen afhankelijk van het aantal personen die deel uitmaken van het gezin, maar ook van bijvoorbeeld de mate waarin een huis is geïsoleerd, van de toestellen waar gebruik van wordt gemaakt, etc.

Stap 2: Invullen van het energieovernamedocument

Of je er nu voor kiest om je bestaande energiecontract te verhuizen naar een ander adres of je een nieuw energiecontract gaat afsluiten, in beide gevallen zal je een energieovernamedocument moeten invullen. Je doet dit in principe twee keer. In eerste instantie voor het oude adres waarover je beschikt en vervolgens voor het nieuwe adres. Zorg er voor dat de beide papieren worden ingevuld bij de sleuteloverdracht. Hou er rekening mee dat je vooraleer afscheid te nemen van je oude woning er altijd goed aan doet om even een foto te nemen van de meterstanden. Op die manier kunnen er op dit vlak geen discussies ontstaan.

Stap 3: Het op de hoogte brengen van je energieleverancier

Nadat de energieovernamedocumenten zijn ondertekend is het van belang om je energieleverancier op de hoogte te brengen. Geef hem aan dat de energieovernamedocumenten zijn ondertekend en stel de vraag op welke manier hij deze wenst te ontvangen. De overnamedocumenten kunnen bijvoorbeeld via e-mail worden doorgestuurd, maar dit kan ook per post gebeuren. In ieder geval vereisen het merendeel van de energieleveranciers dat de energieovernamedocumenten worden ontvangen binnen een periode van 30 dagen nadat de verhuis heeft plaatsgevonden.

Stap 4: De energieleverancier doet de rest

In principe zal na het afronden van de bovenstaande stappen de rest worden gedaan door de energieleverancier zelf. Dit betekent in de praktijk dat de oude energieleverancier het contract zal afsluiten en de eindfactuur zal opmaken. Je moet er rekening mee houden dat je hiertoe wel de nodige meterstanden zal moeten doorgeven. Bovendien wordt in deze fase door de nieuwe energieleverancier het nieuwe contract opgesteld en doorgestuurd en start hij met de facturatie van de maandelijkse voorschotten. Standaard worden deze voorschotten steeds bepaald aan de hand van het historisch verbruik. Dit is dan ook zeker iets om rekening mee te houden en eventueel aan te laten passen indien vereist.

Stap 5: Wat met het type energiecontract waarover je beschikt?

Het is zoals eerder in deze checklist aangegeven geen vereiste om je bestaande energiecontract mee te nemen wanneer je gaat verhuizen. Wel moet je er rekening mee houden dat je, wanneer je een bepaald energiecontract vroegtijdig stopzet geconfronteerd kan worden met een bepaalde opzegvergoeding. Hoeveel je precies aan opzegvergoeding dient te betalen is sterk afhankelijk van de resterende looptijd van het contract. Hoe langer deze looptijd bedraagt, des te hoger de opzegvergoeding zal uitvallen. De energieleverancier is verplicht om de wettelijk bepaalde opzegvergoeding in rekening te brengen. Het bedrag mag weliswaar lager uitvallen, maar niet hoger. Bij een verhuis overstappen naar een nieuwe energieleverancier kan concreet de volgende voordelen met zich meebrengen:

  1. Als nieuwe klant kan je mogelijks genieten van een welkomstkorting.
  2. Het uitvoeren van een vergelijking van je energiecontract kost slechts enkele minuten tijd. Ook een manuele vergelijking kan erg eenvoudig gebeuren.
  3. Het is vaak mogelijk om een interessant en bovendien periodiek voordeel te ontvangen op de kostprijs van je bestaande energiecontract.

Stap 6: Nog enkele belangrijke aandachtspunten

Door rekening te houden met de op deze pagina aangehaalde vijf stappen zal je kunnen concluderen dat de overstap of verhuis van energieleverancier zonder kleerscheuren kan gebeuren. Om er zeker van te zijn dat je niet alsnog met vervelende problemen wordt geconfronteerd hebben we nog even enkele belangrijke, extra aandachtspunten voor jou op een rijtje gezet, namelijk:

  • Zorg er voor dat je altijd een kopie maakt van het overnamedocument. Bovendien wordt het sterk aangeraden om ook te zorgen voor het nodige fotografisch bewijsmateriaal met betrekking tot de meterstanden.
  • Sta altijd stil bij de kleine lettertjes uit je contract. Wordt je lopende energiecontract vroegtijdig stopgezet? In dat geval zal je meer dan waarschijnlijk geconfronteerd worden met een bepaalde opzegvergoeding. Is je contract ten einde en ga je overstappen? Dan is het voor het energiebedrijf niet toegestaan om een opzegvergoeding in rekening te brengen.
  • Controleer steeds zowel de eindafrekening van je oude energieleverancier evenals de voorschotfactuur die je ontvangt van je nieuwe leverancier.
energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …