Energiecontract: wat te doen bij overlijden?

Er zijn door de jaren heen verschillende belangrijke bepalingen met betrekking tot een energiecontract veranderd. Eén van de meest opvallende veranderingen heeft betrekking tot het feit dat een energiecontract sinds het jaar 2004 niet langer is gebonden aan een adres, maar wel aan de persoon die ze afsluit. Dit betekent dat er nooit meerdere eigenaars van een energiecontract kunnen zijn, ook niet wanneer men is getrouwd. In de praktijk kan dit in verschillende situaties wel eens voor vervelende problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een scheiding, maar ook aan een overlijden van de afnemer van het energiecontract. Wat moet er nu precies bij overlijden met het energiecontract gebeuren? Je komt het tot in het kleinste detail te weten op deze pagina!

Verschillende mogelijkheden bij overlijden

Wanneer de eigenaar van het energiecontract komt te overlijden is het zo dat er geen eenduidige handeling bestaan welke dient te worden ondernomen. Dit heeft uiteraard alles te maken met het feit dat er verschillende situaties mogelijk zijn na overlijden, namelijk:

1.) De partner van de overleden blijft in het huis wonen

In het eerste geval is er sprake van één van beide partners die komt te overlijden. Wanneer de echtgenoot of echtgenote er dan voor kiest om op hetzelfde adres te blijven wonen kan hij of zij een naamswijziging voor het contract aanvragen. Dit kan doorgaans telefonisch gebeuren. Je dient er wel rekening mee te houden dat dit er in de praktijk vaak voor zorgt dat er een nieuw contract moet worden afgesloten. Bijgevolg betekent dit dat je de meterstanden zal moeten doorgeven en dat je bovendien ook geconfronteerd kan worden met een bepaalde opzegvergoeding. Dit laatste is evenwel uitsluitend van toepassing indien er sprake was van een energiecontract met een vaste looptijd die vroegtijdig ten einde komt.

2.) Een ander familielid neemt haar intrek in de woning

In principe geldt hiervoor hetzelfde als in de eerste situatie. Het is mogelijk dat iemand van de familie van de overledene de woning heeft geërfd. In deze situatie moet er contact worden opgenomen met de energieleverancier van het huis waarbij wordt doorgegeven dat er een nieuwe persoon eigenaar wordt van het energiecontract. In dit geval moet er altijd een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt waardoor de oude ten einde komt. Het resultaat is ook hierbij dus dat de meterstanden dienen te worden doorgegeven en er een eindafrekening zal worden opgemaakt.

3.) De woning van de overledene wordt niet meer bewoond

In het derde geval is het zo dat de overledene een lege woning achter laat. Het contract zal in deze situatie door één van de erfgenamen moeten worden stopgezet. Dit geldt uiteraard eveneens voor het geval er wordt gekozen voor een verkoop van het huis. Vooraleer de verkoop plaats kan vinden is het belangrijk om de actuele meterstand door te geven. Dit zorgt er voor dat de erfgenaam nog een eindafrekening voor het gas- en elektriciteitsverbruik zal ontvangen. Deze eindafrekening mag doorgaans worden verwacht binnen een paar weken nadat de meterstanden zijn doorgegeven.

 

Op het ogenblik dat een woning na het overlijden leeg komt te staan en niet binnen korte termijn terug wordt verhuurd of verkocht wordt het energiecontract op de naam van één van de erfgenamen geplaatst. Bovendien wordt de voorschotfactuur vanaf dit ogenblik ook in rekening gebracht op het bankrekeningnummer van de erfgenaam in kwestie. Deze erfgenaam zal dus de financiële verantwoordelijkheid van het energiecontract van de overledene overnemen. Wanneer er sprake is van een leegstaande woning kan er uiteraard voor worden gekozen om het voorschotbedrag te verlagen. Bovendien kan er ook gebruik worden gemaakt van een speciaal leegstandstarief. In beide gevallen moet er contact worden opgenomen met de energieleverancier.

Wat bij onduidelijkheid van de erfgenamen?

Het kan eveneens gebeuren dat er niet meteen de nodige duidelijkheid bestaat met betrekking tot de erfgenamen van de overledene. Wanneer dit het geval is wordt het aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met de energieleverancier. Bespreek de situatie met hem en bekijk welke regeling er voorlopig kan worden bekomen. Alleen op deze manier kunnen vervelende situaties evenals extra kosten worden voorkomen.

Wat met de opzegvergoeding bij overlijden?

Op het ogenblik dat een energiecontract vroegtijdig wordt stopgezet is het zo dat er door de energieleverancier in kwestie een zogenaamde opzegvergoeding in rekening kan worden gebracht. Dit zijn dus in principe ook kunnen gebeuren wanneer er sprake is van een overlijden. In de praktijk is het evenwel zo dat in deze situatie het merendeel van de energieleveranciers er niet voor kiezen om de opzegvergoeding door te rekenen. Raadpleeg altijd goed de voorwaarden van het energiecontract om te kunnen bepalen of er een opzegvergoeding van toepassing kan zijn bij overlijden of niet. Indien dit wel het geval zou zijn hangt de hoogte van de opzegvergoeding steeds af van de resterende periode van het contract. De opzegvergoeding is bovendien wettelijk vastgesteld waardoor ze wel lager, maar niet hoger mag uitvallen.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …