Energielabel

Door de jaren heen is het steeds belangrijker geworden om mensen bewust te maken van de energiezuinigheid van de zaken waar ze dagdagelijks gebruik van maken. Om dit te kunnen bewerkstelligen werd er onder meer voor gekozen om het energielabel in te voeren. Het eerste energielabel werd door de Europese Unie reeds ingevoerd in het jaar 1995, maar is door de jaren heen sterk geëvolueerd. Met ingang van het jaar 2008 was er ook niet meer uitsluitend sprake van een energielabel voor elektrische apparaten of auto’s, maar ook voor huizen. Wat omvat het energielabel nu precies en waarom is ze tegenwoordig zo belangrijk? Lees snel verder en je komt er alles over te weten op deze pagina!

Verplichting van het energielabel

In eerste instantie is het van belang om te weten dat het energielabel verplicht wordt opgelegd door de Europese Unie. Ze heeft als doel om energiebesparende maatregelen te stimuleren. Door gebruik te maken van verschillende energieklassen, gaande van A+++ (groen) tot G (rood) wordt duidelijk gemaakt hoe energiezuinig niet alleen een toestel of een auto, maar ook een woning is. Het verbeteren van het energielabel zorgt voor een milieuvriendelijke oplossing, kan de kosten voor energie verlagen en zorgt er bovendien vaak voor dat je recht hebt op een bepaalde subsidie. Zo wordt er niet uitsluitend een meerwaarde gecreëerd voor het milieu, maar ook voor jouw portefeuille evenals de duurzaamheid van je huis.

Het energielabel van elektronische apparaten

In eerste instantie is er zoals reeds aangegeven het energielabel dat wordt toegepast bij elektronische apparaten. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld afwasmachines, maar ook om airco’s, koel- en vriesapparatuur evenals ovens, verlichting, wasdrogers en uiteraard ook wasmachines en televisies. Met andere woorden, alle toestellen die veel energie (kunnen) verbruiken hebben een energielabel gekregen. Uiteraard is dit nog maar het topje van de ijsberg en is het bij het kopen van elk elektronisch apparaat de moeite om een controle uit te voeren voor wat het energieverbruik betreft.

 

De energiezuinigheid wordt door de fabrikant bepaald aan de hand van een aantal factoren en metingen die worden uitgevoerd. Op basis van de vaststellingen die gebeuren wordt er een bepaalde vergelijking uitgevoerd. De overheid voert een controle uit of de fabrikant wel de correcte informatie heeft opgegeven en of de winkelier ook aan zijn verplichting heeft voldaan om het passende energielabel op het toestel aan te brengen.

Het energielabel van je woning

Met ingang van het jaar 2015 heeft iedereen die eigenaar is van een huis een energielabel toegekend gekregen. Dit energielabel is met ingang van 2015 dan ook verplicht om kenbaar te maken, niet alleen bij verhuur, maar ook bij verkoop van een huis. De eigenaar van de woning moet bijgevolg ten allen tijde in staat zijn om het energielabel te kunnen overhandigen. Het energielabel van een huis doet eigenlijk dienst als een rapport op vlak van energiezuinigheid. Ze doet bijgevolg dan ook dienst als maatstaf waaruit bijvoorbeeld een potentiële huurder of koper kan afleiden hoeveel of hoe weinig energie hij zal verbruiken. Het spreekt voor zich dat een huis met een hoog energielabel eveneens over een betere marktwaarde zal beschikken.

 

De geldigheid van een energielabel is vastgesteld op maximum 10 jaar. Dit betekent dat je er elke 10 jaar voor zal moeten kiezen om een nieuw energielabel aan te vragen. In de praktijk betekent dit absoluut niet dat je steeds voor deze volledige termijn moet wachten. Indien je er namelijk voor kiest om bijvoorbeeld meer of betere isolatie aan te brengen of je, je huis op een andere manier energiezuiniger maakt zal je deze opnieuw kunnen laten labelen. Dit is niet verplicht, maar levert voor de eigenaar van het huis uiteraard alleen maar een (financieel) voordeel op.

De kostprijs van een energielabel voor je huis

Als eigenaar van een huis ben je dus steeds verplicht om een energielabel te laten opstellen. Omdat er hier wel wat werk bij komt kijken en er een expert moet worden aangesteld kan je, je hiervoor verwachten aan een bepaalde kostprijs. De gemiddelde kostprijs bedraagt voor het labelen van een nieuw huis zo’n 200 euro. Wanneer er sprake is van het opnieuw laten labelen van een huis liggen de kosten een stukje lager, gemiddeld tussen de 50 & 75 euro. Hou er rekening mee dat verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de omvang van het huis ook een invloed kunnen hebben op de prijs van het energielabel.

Wie kan het energielabel opstellen?

Wanneer je een energielabel wil laten opstellen is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat dit dient te gebeuren door een certificeerde adviseur. Er dient hierbij bovendien rekening mee te worden gehouden dat de adviseur in kwestie gecertificeerd moet zijn volgens de Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-01.

Het verbeteren van het energielabel van je woning

Op het ogenblik dat je woning een bepaald energielabel toegekend heeft gekregen ben je dus volgens de Nederlandse wetgeving inorde. Toch is het belangrijk om er rekening mee te houden dat je blijvend aandacht moet besteden aan dit energielabel. Vanaf het ogenblik dat je er voor kiest om bepaalde, energiebesparende maatregelen uit te voeren aan je woning dient het label dan ook te worden aangepast. Hou er tot slot ook rekening mee dat het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden aan je woning financieel interessant is omwille van drie redenen, namelijk:

 

  • Je kan een financiële compensatie onder de vorm van een subsidie ontvangen voor het verbeteren van het energielabel van je huis.
  • Doordat je woning energiezuiniger wordt betekent dit uiteraard ook dat je een periodieke besparing op de energiefactuur kan realiseren.
  • Een beter energielabel betekent een betere marktwaarde voor je huis. Dit ook niet alleen bij verhuur, maar tevens ook bij verkoop.

 

Wil je er dus met andere woorden zeker van zijn dat jouw woning niet alleen tegenwoordig, maar ook naar de toekomst toe over een degelijke marktwaarde zal beschikken? In dat geval is het absoluut de moeite waard om de nodige aandacht te besteden aan het verbeteren van het energielabel waar jouw woning over beschikt.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …