Joule megajoule gigajoule

Op het ogenblik dat je een blik werpt op de energiefactuur zal je kunnen vaststellen dat je energieverbruik wordt uitgedrukt in verschillende termen. Het is vaak afhankelijk van het land in kwestie op welke manier dit wordt weergegeven. Specifiek voor elektriciteit geldt bijvoorbeeld dat er zou voor kunnen worden gekozen om ze uit te drukken in Joules, maar er zijn tegenwoordig geen landen meer in de wereld terug te vinden die dit doen. Om verwarring te voorkomen sturen diverse organisaties er zelfs op aan om de uitdrukkingen op de energiefactuur in elk land hetzelfde te houden. Of dat ook zal lukken is nog maar zeer de vraag. In ons vertrouwde Nederland zal de uitdrukking in kWh voor elektriciteit ongetwijfeld wel nog even blijven bestaan.

Het energieverbruik op vlak van elektriciteit

Het overgrote merendeel van de Europese landen kiest er vandaag de dag voor om het verbruik op vlak van elektriciteit uit te drukken in kWh. Hierbij wordt er dus geen gebruik gemaakt van het aantal Joules dat er wordt verbruikt. Wanneer we dieper op deze kwestie in gaan stellen we wel vast dat het vrij eenvoudig mogelijk is om de omschakeling te maken tussen beide eenheden. Zo is bekend dat één Joule overeenkomt met één Wattseconde. Dit betekent in de praktijk dat 1 MJ gelijk is aan 1.000.000 Ws waardoor 1 MJ dus overeenkomt met 0,28 kWh. Doen we de omgekeerde berekening? Dan is 1 kWh gelijk aan 3,6 MJ.

Het energieverbruik op vlak van aardgas

Het merendeel van de inwoners in Nederland beschikken niet alleen over een aansluiting op het elektriciteitsnet, maar tevens ook op het gasnetwerk. Voor deze doelgroep is het interessant om te weten dat het aantal Joules wel een bepaalde indruk kan scheppen van hun verbruik. Aardgas wordt in Nederland namelijk uitgedrukt in ofwel MJ (megajoule) ofwel GJ (gigajoule). Dit zorgt er voor dat er geen omvorming nodig is.

Een onderlinge vergelijking tussen Joules

Tot slot kan het nog interessant zijn om even een kleine, onderlinge vergelijking te doen tussen de verschillende soorten Joules. Wanneer we dit doen worden de volgende verhoudingen duidelijk:

  • 1 kilojoule staat gelijk aan 1.000 J;
  • 1 megajoule staat gelijk aan 1.000 KJ;
  • 1 gigajoule staat gelijk aan 1.000 MJ;

Bovenstaande maakt duidelijk dat het in principe zonder probleem mogelijk is om een onderlinge berekening te doen op vlak van Joules, in tegendeel. Dit neemt evenwel niet weg dat je hier doorgaans geen echte aandacht aan dient te schenken omdat de energieleverancier veelal meteen de data juist vermeldt op de energiefactuur. Toch kan de informatie op deze pagina uiteraard steeds interessant zijn om in het achterhoofd te houden.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …