Eneco

De Nederlandse energieleverancier Eneco heeft haar hoofdkwartier in Rotterdam, maar is actief in meerdere landen waaronder Duitsland, Frankrijk en België. Ook op de Nederlandse thuismarkt is ze uiteraard nog steeds actief. Ze biedt haar klanten bovendien niet  alleen de mogelijkheid aan om stroom en gas af te nemen, maar wat ook te denken van de realisatie van een zonnehub of een warmtewinner? Dit alles maakt duidelijk dat Eneco zich met recht en rede een eigentijdse en kwalitatieve energieleverancier mag noemen. Wij stellen dit energiebedrijf op deze pagina dan ook graag uitgebreid aan je voor.

Historie

Eneco werd opgericht op 1 januari 1995 en ontstond uit een fusie van verschillende lokale energiebedrijven. Het ging hierbij om ondernemingen die waren gevestigd in Den Haag, Dordrecht evenals Rotterdam. De naam Eneco betekent eigenlijk ‘Energie en Communicatie’. In februari van het jaar 2014 kwam Eneco positief in het nieuws toen ze besloot om de energieleverancier Dong Energy inclusief haar volledige klantenbestand van 90.000 klanten over te nemen. In juli van 2017 besloot het bedrijf ook de Belgische tak van Eni over te nemen waardoor ze haar internationale marktpositie wist te verstevigen.

Tarieven

Er worden door Eneco verschillende tarieven in rekening gebracht die steeds gebaseerd zijn op basis van verschillende factoren. Uiteraard zal je als (potentiële) klant van deze energieleverancier in eerste instantie een keuze moeten maken tussen een contract met een vastgestelde kostprijs en één waarbij er sprake is van variabele kosten. Wanneer je voor deze eerste optie kiest heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een looptijd van 1 of 3 jaar. Afhankelijk van deze keuze zal je kunnen rekenen op lagere of net hogere prijzen. Ben je toch eerder te vinden voor een flexibel energiecontract en wil je bijgevolg niet vastgepind worden aan één enkele energieleverancier? Ook dat is uiteraard een mogelijkheid die Eneco aanbiedt.

Het spreekt voor zich dat de tarieven die door Eneco aangerekend worden eveneens zijn gebaseerd op het verbruik. Omwille van deze reden is het vooraleer één van de verschillende pakketten van deze energieleverancier af te sluiten steeds een vereiste om de daarvoor bestemde module te doorlopen. In deze module kan je aangeven wat het verbruik was van het voorbije jaar op vlak van stroom en / of gas. Hierdoor zullen de standaard tarieven uiteraard worden aangepast, maar het voorkomt dat je op het einde van het jaar wordt opgezadeld met een te hoge afrekening.

Ervaringen

Eneco staat er om bekend een zeer moderne energieleverancier te zijn en dat valt uiteraard in goede aarde bij de klanten van het bedrijf. Niet alleen is het beheren van je verschillende diensten en producten zeer eenvoudig mogelijk op de website van het energiebedrijf, daarnaast wordt ook de klantenservice aanzienlijk geprezen. De medewerkers van de klantendienst bewijzen dan ook keer op keer over voldoende kennis te beschikken en staan de mensen bij problemen of vragen altijd vriendelijk te woord. Dit alles zorgt er voor dat we gerust kunnen concluderen dat Eneco een interessant energiebedrijf is waarbij de klanten zeer tevreden zijn over de service die ze geleverd krijgen.

Meterstanden doorgeven

Het doorgeven van de meterstanden bij Eneco is mogelijk op meerdere manieren. In het merendeel van de gevallen zullen de klanten van de energieleverancier er de voorkeur aan geven om deze via het daarvoor bestemde formulier op de website kenbaar te maken. Let wel, om dit te kunnen doen is het altijd een vereiste om over het unieke kenmerk bestaande uit negen karakters te beschikken. Het doorgeven van de meterstanden bij Eneco gebeurt steeds op uitermate efficiënte wijze waardoor je snel de afrekening in de bus zal ontvangen.

Opzeggen

Het is in principe altijd mogelijk om het afgesloten energiecontract bij Eneco op te zeggen. Je dient daarbij alleen wel steeds rekening te houden met de aard van het contract. Heb je er bijvoorbeeld voor gekozen om een vast contract voor een bepaalde looptijd met een vastgestelde kostprijs af te sluiten? In dat geval is vroegtijdig opzeggen weliswaar mogelijk, maar zal er daarvoor nagenoeg altijd een opzegvergoeding in rekening worden gebracht. Er wordt door Eneco op dit vlak wel een uitzondering gemaakt voor dwingende situaties zoals bijvoorbeeld op het ogenblik dat de houder van het energiecontract of diens partner komt te overlijden. In dat geval wordt de opzegvergoeding veelal kwijtgescholden. Heb je er voor gekozen om een flexibel energiecontract bij Eneco af te sluiten? In dat geval kan je deze in principe op elk gewenst ogenblik zonder kosten opzeggen.

Inloggen

Eneco heeft er voor gekozen om een speciale, online klantenomgeving in het leven te roepen die luistert naar de naam ‘Mijn Eneco’. Binnen deze omgeving kan je als klant meteen verschillende handelingen doorvoeren. Zo is het op deze manier bijvoorbeeld mogelijk om het termijnbedrag aan te passen, maar kan je eveneens de datum van de afschrijving zelf bepalen. Bovendien biedt Mijn Eneco je ook ten allen tijde een duidelijk zicht op je energieverbruik en is het uiteraard geen probleem om online je nota’s op te vragen. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, Mijn Eneco zorgt er voor dat de klantervaring bij deze energieleverancier zeker en vast naar een nog hoger niveau wordt getild.

Adresgegevens

Het is voor zowel klanten als potentiële klanten steeds mogelijk om op verschillende manieren contact op te nemen met Eneco. In eerste instantie is er bijvoorbeeld een live chat terug te vinden op de website van de energieleverancier en kan je bij afwezigheid een berichtje nalaten zodat ze je terug contacteren. Verder is het mogelijk om Eneco te contacteren aan de hand van de onderstaande (adres)gegevens: 

Bezoekadres:

Eneco World

Marten Meesweg 5

3068 AV Rotterdam

Telefoon: 088-895-5955

Facturering

De wijze waarop de facturering verloopt bij Eneco is zeer herkenbaar. Afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur zal je op periodieke basis de zogenaamde voorschotfacturen ontvangen. Deze facturen dienen zoals de naam reeds aangeeft als voorschot op de eindfactuur. Dit betekent uiteraard niet dat je er altijd zeker van bent dat je op het einde van het jaar geen meerprijs meer zal moeten betalen. Dat kan immers wel degelijk het geval zijn. Heb je echter teveel aan voorschotten betaald door middel van de periodieke facturen? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat je nog een bepaald saldo teruggestort zal krijgen.

 

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …