Energiedirect.nl

Bij de oprichting van Energiedirect.nl werd er gesteld dat het voor consumenten mogelijk moest zijn om directer hun energie te regelen. Hiermee werd vooral bedoeld dat de aanvraag- en overstapprocedure bij een energiecontract eenvoudiger moest. Dit maakt meteen duidelijk waar deze energieleverancier precies voor staat. Energiedirect.nl vindt het namelijk belangrijk om een uitstekende prijs-kwaliteit aan te bieden op vlak van energie voor hun klanten. Deze drijfveer heeft er voor gezorgd dat ze zich tegenwoordig misschien wel één van de meest klantvriendelijke energieleveranciers op de Nederlandse markt mag noemen.

Historie

De energieleverancier Energiedirect.nl werd opgericht in het jaar 2002 als dochterbedrijf van Essent. Ze heeft er echter voor gekozen om vanaf de start zelfstandig te opereren op de energiemarkt. Het bedrijf werd opgericht in het Nederlandse Best, maar koos er voor te verhuizen naar een nieuwe locatie in Den Bosch in het jaar 2013. Door de jaren heen is Energiedirect.nl bekend geworden als een betrouwbare energieleverancier die bovendien haar uiterste best doet om te concurreren met de scherpste prijzen op de markt.

Tarieven

Wanneer je een goed beeld wenst te krijgen van de tarieven die door Energiedirect.nl in rekening worden gebracht zal je er voor moeten kiezen om de online tool van dit energiebedrijf te doorlopen. Deze tool vraagt je niet alleen naar je adresgegevens, maar ook naar het gerealiseerde verbruik op vlak van gas en stroom over de voorgaande jaren. Uiteraard moet er bovendien ook stil worden gestaan bij het feit of er een dubbele meter aanwezig is en of je (deels) zelf instaat voor het opwekken van groene stroom met behulp van zonnepanelen. Op basis van al deze informatie zal Energiedirect.nl je de meest passende formules en prijzen voorstellen. De stroom die Energiedirect.nl levert is bovendien altijd groene stroom.

Net zoals het merendeel van de andere energieleveranciers op de Nederlandse markt kiest ook Energiedirect.nl er steevast voor om verschillende energiepakketten aan te bieden aan hun klanten. Op dit vlak wordt er een onderscheid gemaakt tussen contracten met een vaste looptijd en een vaste energiekost en contracten waarbij er sprake is van een variabel tarief. Voor welke van deze verschillende oplossingen je uiteindelijk zal kiezen is ook deels afhankelijk van je eigen voorkeur. Wil je bijvoorbeeld zonder een opzegvergoeding te moeten betalen op elk gewenst ogenblik kunnen overstappen? Dan is kiezen voor een flexibele oplossing wellicht het meest voor de hand liggend en interessant.

Ervaringen

Energiedirect.nl staat sinds haar oprichting bekend als een zeer klantvriendelijke energieleverancier. Dit blijkt niet alleen uit de klantenservice die wordt aangeboden, maar ook uit de efficiënte manier waarop het afsluiten en opzeggen van energiecontracten verloopt. Bovendien is deze energieleverancier door de jaren heen bijzonder betrouwbaar gebleken waardoor er eigenlijk geen noemenswaardigheden bestaan waar rekening mee dient te worden gehouden. Wanneer jij op zoek bent naar een kwalitatieve, betrouwbare en klantvriendelijke energieleverancier zal Energiedirect.nl jouw verwachtingen wellicht zonder probleem weten in te lossen.

Meterstanden doorgeven

Het spreekt voor zich dat je er als klant van Energiedirect.nl rekening mee dient te houden dat er één keer per jaar een melding moet worden gedaan van de meterstanden. Dit gebeurt bij Energiedirect.nl steeds online. Je krijgt op het ogenblik dat de meterstanden doorgegeven moeten worden een e-mail van deze energieleverancier met de vraag om ze te registreren. In deze e-mail is een link terug te vinden waar je gewoon even op dient te klikken. Van zodra dit is gebeurd kan je meteen de nodige gegevens invullen waarna de eindafrekening voor dat jaar kan worden opgemaakt.

Opzeggen

Het opzeggen van je contract bij Energiedirect.nl is op meerdere manieren mogelijk. Dit kan online in je vertrouwde klantenomgeving, maar er is ook een speciaal telefoonnummer voor in het leven geroepen (0900-3347328). Indien je er voor wil kiezen om je lopende energiecontract op te zeggen dien je er altijd bij stil te blijven staan dat hiervoor een bepaalde opzegvergoeding kan worden aangerekend. Deze opzegvergoeding is altijd van toepassing indien er een vast energiecontract met een vastgestelde looptijd vroegtijdig wordt beëindigd. Heb je er voor gekozen om een flexibel energiecontract af te sluiten? In dat geval hoef je geen rekening te houden met het aangerekend krijgen van een eventuele opzegvergoeding.

Inloggen

De eerste versie die van het ‘Mijn Energiedirect.nl’ platform werd gelanceerd was een beetje aan de karige kant. Inmiddels is er echter heel wat veranderd en is dit beschermde klantengedeelte heel wat uitgebreider geworden. Zo beschik je als gebruiker van Energiedirect.nl nu over de mogelijkheid om je lopende overeenkomst aan te passen, is het mogelijk om je persoonlijke gegevens te wijzigen en je rekeningen te bekijken en kan meteen het verschuldigde termijnbedrag worden aangepast. Dit alles zorgt er voor dat de aanwezigheid van dit beveiligde klantengedeelte wel degelijk een meerwaarde betekent voor de gebruikers van dit bedrijf.

Adresgegevens

Het is op verschillende manieren mogelijk om in contact te treden met Energiedirect.nl. Uiteraard is er een telefonische helpdesk beschikbaar, maar daarnaast is het bedrijf ook erg actief op social media. Een vraag stellen op Facebook of via Twitter is dan ook zonder probleem een mogelijkheid. Zou je graag alle contact- of adresgegevens van deze energieleverancier willen achterhalen? In dat geval kunnen onderstaande gegevens je daarbij helpen.

Adres:

Willemsplein 4

5211 AK Den Bosch

Postadres:

Postbus 757

5201 AT Den bosch

Telefoon: 0900-33.47.328

Zou je graag Energiedirect.nl online schriftelijk willen contracteren? In dat geval is het ook nog altijd een mogelijkheid om het contactformulier welke is terug te vinden op de website van de energieleverancier in te vullen.

Facturering

De diensten worden door Energiedirect.nl op twee verschillende manieren gefactureerd. In eerste instantie zijn er uiteraard de periodieke voorschotfacturen die doorgaans maandelijks worden verstrekt. Deze dienen als voorschot op de uiteindelijke eindfactuur die aan het einde van het jaar wordt ontvangen op basis van de doorgegeven meterstanden.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …