ENGIE

ENGIE mag zich een absolute wereldspeler noemen die er om bekend staat haar diensten bij tijd te innoveren. Dit gebeurt onder meer door de eigen energiebronnen stapsgewijs duurzamer te maken. Daarnaast werd er de voorbije jaren ook sterk ingezet op digitalisering waardoor klanten veel meer handelingen kunnen uitvoeren zonder dat er daarvoor tussenkomst is vereist van de klantenservice. Dit alles heeft er in combinatie met de deskundigheid en ervaring van deze energieleverancier voor gezorgd dat ENGIE niet alleen op de Nederlandse, maar ook op de internationale markt is uitgegroeid tot een vaste waarde.

Historie

ENGIE ging voorheen door het leven als GDF Suez. De oprichting van deze energieleverancier vond plaats op 22 juli 2008. Ze heeft haar hoofdkantoor in de Franse hoofdstad Parijs en richt zich niet zomaar op het onderhoud en distributie van elektriciteit en aardgas, maar ook op duurzame energie. De overname van het Britse International Power heeft er voor gezorgd dat ENGIE is uitgegroeid tot ’s werelds grootste nutsbedrijf.

Tarieven

Wanneer we een blik werpen op de tarieven die door ENGIE aan consumenten in rekening gebracht kunnen worden stellen we vast dat er meerdere soorten contracten worden aangeboden. Je kan hierbij dan ook niet alleen kiezen uit een contract met een vaste, maar ook met een variabele energiekost. Bovendien is het van belang om er ook bij stil te blijven staan dat er door ENGIE de mogelijkheid wordt aangeboden om specifiek te kiezen voor een bepaalde vorm van groene energie. Vergeet bij het berekenen van je tarief wel geen rekening te houden met eventuele zonnepanelen die op je dak zijn terug te vinden. Deze kunnen het vereiste verbruik van je contract namelijk aanzienlijk beïnvloeden.

Er wordt door ENGIE geen echte tarievenlijst gepubliceerd waar energieprijzen in terug te vinden zijn. Dit zorgt er voor dat je als (potentiële) klant steeds aangewezen bent op de berekening die op de website van deze energieleverancier is terug te vinden. Deze berekening vraagt je niet alleen om aan te geven waar je exact woont, maar daarnaast moet er natuurlijk een indicatie worden gegeven op vlak van verbruik voor zowel gas als elektriciteit. Op basis van al deze gegevens wordt het meteen duidelijk met welke kosten jij precies rekening dient te houden. Let op, indien je er voor kiest om uiteindelijk een flexibel energiecontract af te sluiten betekent dit dat de kostprijs verschillende keren per jaar kan wijzigen.

Ervaringen

ENGIE is een energieleverancier die reeds heel wat jaren (hetzij onder tal van verschillende benamingen) meedraait op zowel de nationale als de internationale energiemarkt. De ervaring die ze in al die tijd heeft opgedaan heeft er voor gezorgd dat ze is uitgegroeid tot een betrouwbare internationale speler. Dit is ook terug te zien in de ervaringen van gebruikers. Zij prijzen niet alleen de vooruitstrevendheid van deze energieleverancier, bovendien stelt ENGIE ook alles in het werk om een unieke combinatie van duurzaamheid en lage prijzen aan te bieden aan haar gebruikers. Op basis van de ervaringen van de huidige klanten kan er in ieder geval alleen maar worden vastgesteld dat ENGIE een zeer interessant energiebedrijf is.

Meterstanden doorgeven

Wanneer je de meterstanden wenst door te geven aan het einde van het jaar of bijvoorbeeld bij verhuis kan dat altijd op zeer eenvoudige wijze gebeuren. Op de website van ENGIE is namelijk een klein formulier terug te vinden dat je hiervoor moet invullen. De eerste stap bestaat uit het opgeven van het speciale opnamekenmerk gevolgd door het huisnummer. Vervolgens zal je meteen online de meterstanden kunnen doorgeven waardoor je niet lang zal moeten wachten vooraleer de eindafrekening bij jou in de bus zal vallen.

Opzeggen

Het is voor jou als klant van ENGIE in principe altijd mogelijk om je lopende energiecontract op te zeggen. Je kan er voor kiezen om deze gewoon te stoppen, maar het is ook mogelijk om een verhuis aan te vragen naar een ander bedrijf. In beide gevallen moet er rekening mee worden gehouden dat een vroegtijdige opzegging gepaard kan gaan met het aangerekend krijgen van een bepaalde opzegvergoeding. Deze is in het bijzonder van toepassing wanneer een lopend energiecontract met een vastgestelde kostprijs vroegtijdig wordt opgezegd. De opzegvergoedingen zijn wettelijk bepaald, maar kunnen in bepaalde omstandigheden ook kwijtgescholden worden. Bij ENGIE geldt bijvoorbeeld dat de vergoeding niet wordt aangerekend indien er sprake is van een overlijden. Het opzeggen van je energiecontract bij ENGIE kan op tal van verschillende manieren gebeuren, zowel telefonisch als schriftelijk, maar ook online in je eigen klantenomgeving.

Inloggen

ENGIE biedt haar gebruikers ten allen tijde de mogelijkheid aan om bepaalde gegevens op te vragen of wijzigingen aan te brengen. Hiervoor hoef je in vergelijking met vroeger dus niet langer contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf. Gewoon even inloggen in het ‘Mijn Engie’ gedeelte op de website van deze energieleverancier biedt je reeds verschillende mogelijkheden. Een aantal van deze opties zijn:

  • Het aanpassen van je persoonlijke gegevens;
  • Het aanpassen van het termijnbedrag dat moet worden betaald;
  • Een duidelijk inzicht in je actuele en historische energieverbruik;

Bovenstaande zorgt er voor dat gebruikers van ENGIE heel wat zelfstandiger te werk kunnen gaan. Dit komt beide partijen evenals de klantvriendelijkheid uiteraard alleen maar ten goede.

Adresgegevens

Wil je contact opnemen met ENGIE omdat je geconfronteerd wordt met een vraag of met een bepaald probleem? In dat geval is dat altijd mogelijk door rekening te houden met de onderstaande adresgegevens.

Postadres:

ENGIE Nederland Retail BV

Postbus 10087

8000 GB Zwolle

Nederland

Telefoon: 088-444.66.66

Facturering

Op vlak van facturering valt er niet meteen iets speciaals te vertellen over de werkwijze die door ENGIE wordt gehanteerd. In het online klantgedeelte waarover je beschikt is het mogelijk om de termijnbedragen aan te geven waarna er aan het einde van het jaar een afrekening zal volgen. Ligt deze afrekening in lijn met de betaalde voorschotten of heb je teveel betaald? In dat geval zal er geen extra storting meer uitgevoerd moeten worden, in tegendeel. Bleken de voorschotbedragen uiteindelijk wat aan de beperkte kant? In dat geval zal je uiteraard wel nog een bepaalde meerprijs moeten betalen. Hou er rekening mee dat de voorschotfacturen voor het komende jaar steeds worden gebaseerd op de eindafrekening die heeft plaatsgevonden.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …