MEP heffing

Veel mensen hebben wel al eens gehoord over de zogenaamde MEP heffing, maar hebben er eigenlijk geen flauw idee van wat deze nu precies betekent. Het aangerekend krijgen van de MEP heffing zorgt er in principe voor dat je (deels) mee betaalt aan de MEP subsidie. In principe is er vandaag de dag echter niet meer echt sprake van een MEP heffing omdat ze is vervangen door de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Ben je echter nog op zoek naar informatie over de oudere MEP heffing of wil je graag te weten komen wat er nu precies is veranderd met betrekking tot de bedragen die op deze manieren werden aangerekend? In dat geval zal de informatie op deze pagina je ongetwijfeld een antwoord bieden op al jouw vragen!

Wat is de MEP heffing en de MEP subsidie?

In eerste instantie is het van belang om te weten dat de MEP heffing betaald wordt door iedereen die over een aansluiting op het elektriciteitsnet beschikt. Hier wordt dus geen onderscheid in gemaakt. Op de energierekening staat omwille van deze reden de MEP heffing duidelijk aangegeven. Dit bedrag is uiteraard niet iets dat de energieleverancier zomaar in eigen zak mag stoppen, in tegendeel. De MEP heffing die moet worden betaald gaat integraal naar de regionale netbeheerder. Zij zal vervolgens het bedrag doorstorten naar TenneT.

 

De MEP heffing is in het bijzonder bedoeld om de gelijknamige subsidie (deels) mee te financieren. Deze subsidie heeft als doel om de productie van duurzame energie te stimuleren waardoor bepaalde groene quota’s in Nederland gehaald kunnen worden. Onder duurzame energie worden verschillende energievormen begrepen. Het gaat hierbij dan ook uiteraard niet uitsluitend om de bekende zonne-energie, maar tevens om water- en windenergie evenals om biomassa. Zoals je waarschijnlijk ook wel reeds had verwacht is MEP trouwens een afkorting voor Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie.

Waarom gaat de MEP heffing naar TenneT?

TenneT is de verantwoordelijke beheerder van de hoogspanningsleidingen in Nederland. TenneT heeft dan ook als functie om de regionale elektriciteitsnetten met elkaar te verbinden evenals aan te sluiten op het Europese net. Logischerwijs is er bij duurzame energie steeds sprake van een bepaalde opwekking van stroom. Omwille van deze reden heeft het ministerie van Economische zaken aangegeven aan TenneT om de MEP-regeling in te voeren. Het doet dit echter opvallend genoeg niet vanuit haar eigen onderneming, maar wel vanuit een dochterbedrijf genaamd EnerQ.

 

De functie van EnerQ bestaat er in het bijzonder in om er op toe te zien dat de ontvangen bedragen die afkomstig zijn uit de MEP heffing worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. Dit betekent concreet dat ze dienst moeten doen als subsidie voor de installaties en systemen die duurzame energie opwekken. EnerQ zal dus met andere woorden de ontvangen MEP-heffing ten allen tijde doorstorten aan de producenten van milieubewuste elektriciteit.

Controle op het gebruik van de MEP heffing

Het spreekt voor zich dat er tijdens het volledige traject dat de MEP heffing moet afleggen sprake is van een bepaalde controle. Deze controle wordt steeds uitgevoerd door het ministerie van Economische zaken. De controles die worden gedaan hebben bovendien ook helemaal niet alleen betrekking tot bijvoorbeeld het traject van de MEP heffing van begin tot eind. Dit geldt namelijk ook voor de energieproducent die ze aanvraagt. Zo is het een absolute vereiste dat de energieproducent zich heeft aangemeld bij CertiQ. Is dat niet het geval, dan kan hij nooit aanspraak maken op een deel van de ontvangen MEP heffingen.

 

CertiQ is wederom een nieuwe naam in het rijtje van ondernemingen die betrokken zijn bij het ontvangen en verwerken van de MEP heffing. Net als EnerQ is ook CertiQ een dochterbedrijf van TenneT. Het is haar functie om te controleren dat een energieproducent die aanspraak maakt op de MEP subsidie ook effectief aan duurzame energie productie doet. Omwille van het feit dat de partijen die de controle en de uitbetaling doen niet dezelfde zijn kan er een optimale zekerheid worden aangeboden met betrekking tot het correct besteed worden van de MEP-heffing. Dit komt uiteraard ook jouw als consument alleen maar ten goede.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …