Wanneer boete bij energiecontract?

Op het ogenblik dat je er voor kiest om een (nieuw) energiecontract af te sluiten bij een bepaalde energieleverancier spreekt het voor zich dat je met bepaalde verplichtingen wordt geconfronteerd. Deze verplichtingen hebben vooral een financieel kantje. Wanneer je aan één of meerdere van je verplichtingen niet kan voldoen heeft dat helaas als gevolg dat je kan worden geconfronteerd met een bepaalde boete of een andere kost zoals een waarborg. Dat is vervelend, want deze bedragen kunnen zomaar (extra) druk leggen op je financiële situatie. Wil jij graag een goed zicht hebben op de mogelijke boetes die in rekening gebracht kunnen worden op je energiecontract? In dat geval is het absoluut de moeite waard om even de informatie door te nemen die is terug te vinden op deze pagina.

Boete bij vroegtijdige opzegging van het energiecontract

De vaakst voorkomende boete die in rekening wordt gebracht bij een energiecontract is deze op het ogenblik dat er een vroegtijdige opzegging van het contract plaatsvindt. Dit gebeurt vaker dan mensen op het eerste zicht zouden vermoeden. Een dergelijke opzegvergoeding wordt namelijk niet alleen maar aangerekend op het ogenblik dat je vroegtijdig en doelbewust overstapt naar een andere energieleverancier, wat bovendien ook te denken van de situatie waarin je bijvoorbeeld gaat verhuizen of er sprake is van een scheiding? Een energiecontract staat namelijk reeds enkele jaren niet meer op het adres, maar wel op een persoon die er woont. Een wijziging van de naam zorgt doorgaans voor de opzegging van het oude energiecontract en het afsluiten van het nieuwe. In deze situatie kan er dan ook zeker een opzegvergoeding van toepassing zijn.

De hoogte van de opzegvergoeding of boete die moet worden betaald kan afhankelijk zijn van verschillende factoren. Het meest bepalend voor de hoogte van de boete is de resterende periode. Het opzeggen van een energiecontract met nog slechts enkele maanden op de teller is bijvoorbeeld goedkoper dan wanneer je een contract voor drie jaar hebt afgesloten welke je reeds na 5 maanden opzegt. De opzegvergoedingen die in rekening gebracht mogen worden door een energieleverancier zijn bij wet bepaald, maar kunnen eventueel worden verlaagd of zelfs worden kwijtgescholden. Een hogere opzegvergoeding aanrekenen dan wettelijk vastgesteld is niet mogelijk. Bovendien dient een energieleverancier de boete altijd binnen de 6 weken na opzegging aan te rekenen. Is dit niet gebeurd? Dan kan ze je als klant niet langer verplichten om ze te betalen. Je dient de opzegvergoeding dan wel schriftelijk te protesteren bij de energieleverancier die ze heeft uitgeschreven.

Kan er ook een boete bij overlijden worden toegekend?

Bovenstaande maakt eigenlijk reeds duidelijk dat er op elk ogenblik een boete kan worden aangerekend onder de vorm van een opzegvergoeding indien een energiecontract voor de vervaldatum wordt opgezegd. Dit geldt uiteraard alleen maar voor vaste contracten en dus niet voor overeenkomsten die beschikken over een doorlopend karakter en veelal ook een variabele kostprijs. In principe kan een dergelijke boete of opzegvergoeding eveneens aangerekend worden bij het overlijden van de afnemer van het energiecontract. De boete wordt dan aangerekend aan de nabestaanden die ze moeten betalen samen met de eindafrekening. Dit is echter de theorie, want in de praktijk kiezen erg veel energieleveranciers er voor om bij het overlijden van de eigenaar van het energiecontract geen opzegvergoeding aan te rekenen.

Een boete voor laattijdige betaling van het energiecontract?

Tot slot dien je er rekening mee te houden dat er eveneens bepaalde kosten in rekening gebracht kunnen worden wanneer blijkt dat je bijvoorbeeld niet weet te voldoen aan de verplichte kosten vanuit je energiecontract. Er kunnen je op dit vlak in principe drie verschillende soorten boetes worden aangerekend, namelijk:

  • Een nalatigheidsintrest over de achterstallige bedragen;
  • Een administratieve kost voor het versturen van herinneringen;
  • Een eventuele waarborg bij het verlengen of overstappen van energiecontract;

Deze verschillende boetes kunnen gelukkig op efficiënte wijze worden voorkomen door er voor te kiezen om tijdig te betalen. Eventueel is het ook de moeite waard om te kiezen voor een automatische betalingsopdracht. Op deze manier ben je er zeker van dat je voorschotfacturen altijd op correcte wijze worden betaald waardoor je niet tegen onvoorziene, extra kosten kan aanlopen. Dit is niet in het mint interessant wanneer je bijvoorbeeld een lange vakantie hebt geboekt en je bijgevolg even weg bent van huis.

Hoe een boete bij energiecontract voorkomen?

Zoals je doorheen deze pagina hebt kunnen lezen kan er je in tal van uiteenlopende situaties een boete aangerekend worden voor wat je energiecontract betreft. Dat is natuurlijk vervelend, want niemand wil graag met extra kosten worden geconfronteerd, in tegendeel. Gelukkig is het altijd mogelijk om een boete op je energiecontract te voorkomen. Op dit vlak is het belangrijk om rekening te houden met de hieronder aangegeven tips:

  1. Betaal tijdig de facturen van je energieleverancier en voorkom een betalingsachterstand;
  2. Zorg er voor dat de opzegtermijn of de vervaldatum van je energiecontract ten allen tijde wordt gerespecteerd;
  3. Neem bij problemen altijd zo snel mogelijk contact op met je energieleverancier en bespreek de situatie samen;

Door rekening te houden met de hierboven aangegeven, drie interessante bespaartips zal je kunnen vaststellen dat het absoluut mogelijk is om alle eventuele boetes die in rekening kunnen worden gebracht door een energieleverancier te voorkomen. Dit zorgt niet alleen voor een optimaal contact tussen beide partijen, maar zal zeker op middellange tot lange termijn ook je portefeuille uiteraard alleen maar ten goede komen.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …