Wat doet de ACM?

Wanneer je als consument tegenwoordig een energiecontract wenst af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat er op de markt zeer veel verschillende energieleveranciers zijn terug te vinden. Dat kan op het eerste zicht misschien een beetje overweldigend zijn, maar anderzijds moet het gezegd dat deze concurrentie voor jou als klant alleen maar interessant is. De toenemende concurrentie binnen de energiemarkt heeft er dan ook voor gezorgd dat alle verschillende leveranciers stuk voor stuk proberen om de beste prijs evenals de meest interessante voorwaarden aan te bieden. Het is vooral de ACM die er voor heeft gezorgd dat deze onderlinge concurrentiestrijd in alle hevigheid kan losbarsten. Wie het ACM precies is en welke functie ze bekleden kom je allemaal te weten op deze pagina!

Gas en elektriciteit voor iedereen

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het tegenwoordig voor jou als consument mogelijk om een keuze te maken tussen tal van verschillende energiebedrijven. De ACM, voluit de Autoriteit Consument & Markt ziet er op toe dat geen enkele van deze bedrijven op een zeker ogenblik een zogenaamde monopolie kan hebben. Dat is erg belangrijk, want mocht dat wel het geval zijn zou in principe in haar eentje bijvoorbeeld de tarieven op de energiemarkt kunnen beïnvloeden en dat is uiteraard niet de bedoeling. Dit neemt niet weg dat energiebedrijven wel naar eigen inzicht hun prijzen mogen verhogen of verlagen. Deze concurrentie zorgt er voor dat ondanks stijgende energiekosten deze stijging voor jou als eindklant relatief binnen de perken kan worden gehouden.

Eerlijke concurrentie tussen energiebedrijven

De ACM biedt niet alleen consumenten een interessant voordeel, dat geldt ook voor de energiebedrijven op zich. Het is namelijk één van de functies van de ACM om er voor te zorgen dat alle energiebedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt tegen dezelfde prijs en voorwaarden gebruik kunnen maken van het gas- en elektriciteitsnet. Ook dit draagt uiteraard alleen maar bij aan de eerlijke concurrentie die heerst binnen de Nederlandse energiesector. Eén keer in het jaar bepaalt de ACM welke kostprijs er precies door regionale netbeheerders dient te worden betaald. Het energiebedrijf waar jij als gebruiker klant van bent rekent de kosten dan vervolgens aan jou door.

Het verstrekken van vergunningen

De laatste taak van de ACM bestaat er in om de vergunningen aan energiebedrijven te verstrekken. Dit is nodig, want anders zou elk bedrijf zomaar energie kunnen aanbieden. Dat is dus nu niet mogelijk. Alleen bedrijven die over een voldoende betrouwbaarheid beschikken kunnen namelijk een vergunning ontvangen. De energiebedrijven moeten daarvoor ook steeds verschillende zaken kunnen aantonen, namelijk:

  • Dat ze tegen scherpe prijzen in staat zijn om energie te leveren aan de consument;
  • Dat de levering van energie steeds kan gebeuren tegen interessante voorwaarden;

Bovenstaande zorgt er voor dat er binnen de Nederlandse energiesector in principe alleen maar betrouwbare bedrijven actief zijn. ACM verstrekt niet alleen maar de vergunningen, ze houdt de verschillende bedrijven ook nauwlettend in het oog. Zo controleert ze op welke manier energiebedrijven precies omgaan met de gegevens die ze van de klant(en) hebben ontvangen. Tot slot wordt ook bekeken of ze energie op een correcte manier verkopen en de consument voorzien van juiste informatie. Dit alles zorgt er voor dat de ACM, weliswaar achter de schermen, over een zeer belangrijke functie beschikt binnen de Nederlandse energiesector.

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …