Wat is het vastrecht?

Op het ogenblik dat je de energierekening ontvangt zal je kunnen vaststellen dat deze factuur eigenlijk niet één, maar wel meerdere kosten in rekening brengt. Eén van de onderdelen van je energierekening welke van kracht is sinds 1 januari 2015 is het zogenaamde vastrecht. Het betreft hier een vast bedrag welke op periodieke basis in rekening wordt gebracht. Het vastrecht kan worden aangerekend, afhankelijk van de bepalingen in je energiecontract, op maandelijkse basis of per kwartaal of per jaar. Heb je, je altijd al afgevraagd wat dit vastrecht nu precies is en vooral waarom je het moet betalen terwijl je daar eigenlijk niet meteen iets aan lijkt te hebben? In dat geval zal de informatie op deze pagina een duidelijk antwoord geven op deze vraag!

Wat is het vastrecht precies?

Laat ons beginnen met aan te geven wat het vastrecht nu precies is. Het betreft hier eigenlijk niets meer of minder dan de vaste kosten welke aangerekend worden voor het leveren en transporteren van de energie. Het betreft hier uiteraard verschillende zaken. Denk dan ook niet alleen aan de huur van de meter waar je gebruik van maakt, maar ook aan de aanleg van het netwerk evenals het onderhoud er van. Het is een vaak gehoord misverstand dat het vastrecht telkens en door elke energieleverancier op dezelfde wijze dient te worden aangerekend. Dat is in de praktijk dan ook helemaal niet het geval, in tegendeel.

Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat energieleverancier A er voor kiest om een tarief van 2 euro maand in rekening te brengen en deze te combineren met hogere energietarieven. Energieleverancier B kan dan omgekeerd te werk gaan. Hij kan het vastrechttarief aanzienlijk hoger laten uitvallen waardoor hij in staat is om de kosten voor het effectieve energieverbruik naar omlaag te halen. Een laag vastrechttarief ziet er natuurlijk op het eerste zicht heel wat aantrekkelijker uit, maar dat wil in de praktijk dus wel nog eens anders uitvallen.

Waar wordt het vastrecht voor in rekening gebracht?

Het vastrecht wordt in rekening gebracht voor alle vormen van energie waar je gebruik van maakt. Wanneer je met andere woorden alleen maar over een elektriciteitsaansluiting beschikt zal dit er voor zorgen dat je alleen voor deze stroom een vastrecht zal betalen. Heb je echter buiten elektriciteit ook gas bij jou thuis? In dat geval zal je geconfronteerd worden met een extra vastrecht. Het is helemaal niet zo dat het principe van het vastrecht uit de lucht is komen vallen. Niet alleen in andere landen, maar ook voor tal van verschillende andere nutsvoorzieningen wordt er een dergelijke kostprijs in rekening gebracht. Het bekendste voorbeeld hiervan is water. Iedereen in Nederland beschikt uiteraard over een aansluiting voor water en betaalt daar eveneens op periodieke basis een bepaald vastrecht voor.

Is het vastrecht vergelijken interessant of niet?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het een vaak gehoord misverstand dat het vastrecht (in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden) een ‘vastgestelde kost’ zou zijn. Dat is niet zo. Het staat een energieleverancier dan ook in principe vrij om deze naar eigen inzicht te bepalen. In de praktijk zou je verwachten dat deze vrij gelijklopend zijn om de voorsprong op de concurrentie niet kwijt te spelen, maar dat pakt veelal compleet anders uit. Omwille van deze reden wordt het altijd bij het overstappen naar een nieuwe energieleverancier aangeraden om een vergelijking uit te voeren van alle kosten. Dat is in het bijzonder van belang om dat het zoals reeds aangegeven eerder op deze pagina vaak voorkomt dat energieleveranciers de verschillende kosten van je energiecontract compenseren.

Dit compenseren kan gebeuren door een lager vastrecht aan te bieden, maar de energiekosten voor het daadwerkelijke energieverbruik (aanzienlijk) te verhogen. Op het ogenblik dat je er als consument met andere woorden voor kiest om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende energieleveranciers op de markt is het altijd een vereiste om goed te kijken naar alle kosten die in rekening worden gebracht. Alleen op deze manier zal je namelijk een echt duidelijk en correct beeld krijgen van alle kosten die je voor jouw energie-aansluitingen dient te betalen. Opgepast, zoals reeds aangegeven geldt het vastrecht zowel voor gas als voor elektriciteit. In principe zal je dan ook twee verschillende vergelijkingen moeten uitvoeren!

energie

Verwachting energieprijzen

We kunnen geen van allen de toekomst voorspellen om te weten wat er met de energieprijzen gaat gebeuren. Om deze reden kunnen …